OVER ONS

Welkom

TITANIUM = LICHT in GEWICHT , STERK , Corroseriebestendig.

Gebruikt voor vele race sporten ( boot, fiets, motor, auto, kart, vliegtuig ) en industrie toepassingen.

Heeft u vragen neem contact op met info@titaniumraceparts.nl

Gratis verzending orders > 175,00 EUR.

Selecteer de gewenste producten, en klik daarna op de winkelwagen om naar de kassa te gaan.

Wij verzenden niet buiten Europa.

 Titanium Race Parts  Achterstraat 19 3882 AE Putten tel. +31 (0)654284284

rek.nr: 60.97.03.382  IBAN. NL21ABNA0609703382  BIC. ABNANL2A

KvK. nr.08069013   BTW. nr: 076287725B02

 

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (www.titaniumraceparts.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens

Titaniumraceparts

Achterstraat 19

3882AE Putten

Website: www.titaniumraceparts.nl

Email: info@titaniumraceparts.nl

Telefoonnummer:+31(0)654.284.284

KVK.Nr:08069013

BTW.Nr:NL001267184B95

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, zodat wij onze producten of diensten bij u af kunnen leveren, om nieuwsbrieven te versturen als u daar toestemming voor gegeven heeft, voor algemene of gerichte aanbiedingen en voor uw account op onze website. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkers overeenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op data portabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar info@titaniumraceparts.nl. Of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 0654284284. Uiterlijk binnen twee weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij een beveiligde internetverbinding.

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.